Prijzen

Pakket A
Aantal lessen: 25
bestaande uit: 25 lessen van 60 minuten
1 RIS (rijopleiding in stappen) praktijk-lesboek
Prijs: €1.224,50

Pakket B
Aantal lessen: 10
bestaande uit 10 lessen van 60 minuten
Prijs: € 480,--

Losse lessen
60 minuten
voor degene die liever per les wil betalen
Prijs: €49,50

Tussentijdse toets € 253,50 ( CBR € 108,-- + kosten rijschool € 145,50)
Praktijkexamen € 253,50 ( CBR € 108,-- + kosten rijschool € 145,50)
Her-praktijkexamen € 253,50 ( CBR € 108,-- + kosten rijschool € 145,50)
Rijopleiding in Stappen lesboek € 25,--Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Het zal U niet ontgaan zijn , vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG, de nieuwe privacywet, van kracht. Uiteraard willen wij volledig aan deze wet voldoen.